Beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Voetbalschool De Voetbaltalenten

Postadres:

Krokusbeemd 23 

6226 XD Maastricht

 

Het doel van de gegevensvastlegging:

 

De gegevens die wij verzamelen:

 

  • je bedrijfsgegevens

  • het doel van de gegevensvastlegging

  • welke gegevens je verzamelt

  • aan wie je de gegevens eventueel doorgeeft

  • hoe lang je de gegevens bewaart

  • uitleg over cookies en de reden van gebruik (bij gebruik van cookies)

  • de door jou toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

  • het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

  • het recht op intrekking van verleende toestemming

  • het recht om een klacht in te dienen

Neem contact op

Bankgegevens:

NL 84 KNAB 0257 7428 16

Voetbalschool De Voetbaltalenten